Токтомдор

07 2021

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги IV сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги IV сессиясы

30 2021

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз III сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз III сессиясы

21 2021

Кара-Бак айылдык кеңешинин 7-чакырылышынын 1-2-сессиялары

Токтомдор

08 2021

Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги ХII сессиясы

Токтомдор

08 2021

Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги ХI сессиясы

Токтомдор

09 2021

Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги X сессиясы

Токтомдор

24 2020

Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз IХ сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз IХ сессиясы

13 2020

Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз IХ сессиясынын токтомдору

Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз IХ сессиясынын токтомдору

06 2020

Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясы

13 2020

Кара-Бак айылдык кенешинин VI чакырылышынын кезектеги VII сессиясы

Кара-Бак айылдык кенешинин VI чакырылышынын кезектеги VII сессиясы

04 2020

Кара-Бак айылдык кенешинин VI чакырылышынын кезексиз VI сессиясы

28.03.2020-ж. Кара-Бак айылдык кенешинин VI чакырылышынын кезексиз VI сессиясы

04 2020

Кара-Бак айылдык кенешинин VI чакырылышынын кезексизV сессиясы

Кара-Бак айылдык кенешинин VI чакырылышынын кезексиз V сессиясы 2020-жылдын 13-марты

30 2020

Кара-Бак айылдык кенешинин VI чакырылышынын кезектеги IV сессиясы

03.03.2020-жыл Кара-Бак айылдык кенешинин VI чакырылышынын кезектеги IV сессиясы

20 2020

Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги III сессиясынын токтомдору

2020- жылдын 11-февралы. Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги III сессиясы

13 2020

Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз II сессиясынын токтомдору

2020- жылдын 13-январы. Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз II сессиясы

08 2020

Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги I сессиясынын токтомдору

2020-жылдын 8-январь. Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги I сессиясы

30 2019

Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги XXXX сессиясынын токтомдору

2019-жылдын 30-декабрь. Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги XXXX сессиясы

26 2019

Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги XXXVIII сессиясынын токтомдору

2019-жылдын 26-ноябрь. Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги XXXVIII сессиясы