Токтомдор

31 2022

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XIV сессиясынын №44 токтому

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XIV сессиясы

30 2022

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XIV сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XIV сессиясы

20 2022

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз ХIII сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XIII сессиясы

19 2022

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги ХII сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясы

24 2022

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги ХI сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги ХI сессиясы

22 2022

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз X сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз X сессиясы

14 2022

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз IX сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз IX сессиясы

14 2022

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги VIII сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги VIII сессиясы

17 2021

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги VII сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги VII сессиясы

16 2021

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз VI сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги VI сессиясы

27 2021

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз V сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз V сессиясы

07 2021

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги IV сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги IV сессиясы

30 2021

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз III сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз III сессиясы

21 2021

Кара-Бак айылдык кеңешинин 7-чакырылышынын 1-2-сессиялары

Токтомдор

08 2021

Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги ХII сессиясы

Токтомдор

08 2021

Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги ХI сессиясы

Токтомдор

09 2021

Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги X сессиясы

Токтомдор

24 2020

Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз IХ сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз IХ сессиясы

13 2020

Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз IХ сессиясынын токтомдору

Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз IХ сессиясынын токтомдору

06 2020

Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясы

13 2020

Кара-Бак айылдык кенешинин VI чакырылышынын кезектеги VII сессиясы

Кара-Бак айылдык кенешинин VI чакырылышынын кезектеги VII сессиясы

04 2020

Кара-Бак айылдык кенешинин VI чакырылышынын кезексиз VI сессиясы

28.03.2020-ж. Кара-Бак айылдык кенешинин VI чакырылышынын кезексиз VI сессиясы

04 2020

Кара-Бак айылдык кенешинин VI чакырылышынын кезексизV сессиясы

Кара-Бак айылдык кенешинин VI чакырылышынын кезексиз V сессиясы 2020-жылдын 13-марты

30 2020

Кара-Бак айылдык кенешинин VI чакырылышынын кезектеги IV сессиясы

03.03.2020-жыл Кара-Бак айылдык кенешинин VI чакырылышынын кезектеги IV сессиясы

20 2020

Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги III сессиясынын токтомдору

2020- жылдын 11-февралы. Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги III сессиясы