Токтомдор

01 2023

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XX Сессиясы №5-токтом

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XX Сессиясынын №5 токтому

31 2023

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XX Сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XX сессиясынын токтомдору

13 2023

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XIX Сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XIX Сессиясынын токтомдору

01 2022

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XVIII Сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XVIII сессиясынын токтомдору

25 2022

Кара-Бак айылдык кеңешинин №71, №72, №73 токтомдору

Кара-Бак айылдык кеңешинин №71, №72, №73 токтомдору

25 2022

Кара-Бак айылдык кеңешинин XVII ctcbzcs

Кара-Бак айылдык кеңешинин 14.10.2022-жылдагы сессиясы

26 2022

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XVI сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XVI сессиясы

08 2022

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XV сессиясы 53-токтом

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XV сессияснын 53-токтому

29 2022

24-июн2022-жыл Кара-Бак айылдык кеңешинин кезектеги XV сессиясынын токтомдору.

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XV сессиясынын №45.46.47.48.49.50.51.52 токтому

31 2022

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XIV сессиясынын №44 токтому

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XIV сессиясы

30 2022

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XIV сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XIV сессиясы

20 2022

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз ХIII сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XIII сессиясы

19 2022

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги ХII сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясы

24 2022

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги ХI сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги ХI сессиясы

22 2022

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз X сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз X сессиясы

14 2022

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз IX сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз IX сессиясы

14 2022

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги VIII сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги VIII сессиясы

17 2021

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги VII сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги VII сессиясы

16 2021

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз VI сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги VI сессиясы

27 2021

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз V сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз V сессиясы

07 2021

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги IV сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги IV сессиясы

30 2021

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз III сессиясы

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз III сессиясы

21 2021

Кара-Бак айылдык кеңешинин 7-чакырылышынын 1-2-сессиялары

Токтомдор

08 2021

Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги ХII сессиясы

Токтомдор

08 2021

Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги ХI сессиясы

Токтомдор