Айыл өкмөтү

Кара-Бак айыл өкмөтүнүн башчысы Каламбеков Абдикарим Саалыевич