Токтомдор

Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XL сессиясы

 
ТОКТОМ № 40
 
Кара-Бак айылы                                                                            27-июнь  2024-жыл.
 
Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги
XL сессиясы
 
 
Кара-Бак айыл  өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин сметасына толуктоо киргизүү жөнүндө.
 
 
         Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамына ылайык, Кара-Бак айылдык кеңешинин Экономика-финансы, бюджет, салык маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын чечимин эске алып, угуп жана талкуулап Кара-Бак айылдык кеңеши
ТОКТОМ КЫЛАТ 
1. Айыл өкмөтүнүн 2024-жылдын жергиликтүү бюджетинин сметасына киргизилген өзгөртүүлөрдүн суммасы 9707200,00 сом: камсыздандыруу фондуна №22154900-статьясына 631295,00 сом,  айыл өкмөтүнүн жерлеринин документтери үчүн №22154900-статьясына 2660905,00  сом, жана атайын техника сатып алуу үчүн өткөн жылдагы клдык акча каражаттарынын эсебинен №31111100 стаьясынан №31121230 стаьясына 6415000,00 сом жалпы 9707200,00 жылдырылып бекитилсин. (Статьялар боюнча тиркеме тиркелет).
      
2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Кара-Бак айылдык кеңешинин Экономика-финансы, бюджет, салык маселелери боюнча  туруктуу комиссиянын төрагасына тапшырылсын.
  
Айылдык кеңештин төрайымы:                                  Ж.Шадиманова.
Тиркеме
Кара-Бакск А/О.
(Наименование распорядителя кредитов)
"Об изменении сметы расходов " Согласно постановление Местного Кенеша
№_40_от "_26_"_06_" 2024 года.
Уровень админис-  тративной    классифика-  ции Уровень функцио-  нальной классифи-  кации Статьи    и элементы Основание  и  содержание Раздел           № № Сумма поправ(увел-е, умен-е) тыс.сом
Всего расход в том числе по кварталам
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      Лиц/счет: 4409021251002320 .         Аппарат 70111 2212 Услуги связи   -61,0 0,0 -61,0 0,0 0,0
92310 70111 2215 Прочие услуги   -3231,2 0,0 -3231,2 0,0 0,0
92310 70111 3112 Приобретения осн.ср.   -6415,0 0,0 -6415,0 0,0 0,0
92310 70111 3111 Здания и сооружения   9707,2 0,0 9707,2 0,0 0,0
92310 х х Итого: х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
х                  
 
 
Глава Кара Бакского  айыл окмоту:                                           А. Каламбеков
Нач.Ф.Э.О:                                                                                    С. Курбанов


 
 
ТОКТОМ № 41
 
Кара-Бак айылы                                                                            27-июнь  2024-жыл.
 
Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги
XL сессиясы
 
 
Кара-Бак айыл  өкмөтүнө атайын техника эксковатор жана   жүк ташуучу унаа сатып алуу жөнүндө.
 
 
         Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамына ылайык, Кара-Бак айылдык кеңешинин Экономика-финансы, бюджет, салык маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын чечимин эске алып, угуп жана талкуулап Кара-Бак айылдык кеңеши
ТОКТОМ КЫЛАТ 
 1. Кара-Бак айыл өкмөтүнө атайын техника Hyunday-140 үлгүсүндөгү эксковатор тракторун жана Sinotok Howo мини жүк ташуучу унааны тендер аркылуу сатып алууга макулдук берилсин.
2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Кара-Бак айылдык кеңешинин Экономика-финансы, бюджет, салык маселелери боюнча  туруктуу комиссиянын төрагасына тапшырылсын.
 
Айылдык кеңештин төрайымы:                                  Ж.Шадиманова.
 
 
ТОКТОМ № 42
 
Кара-Бак айылы                                                                            27-июнь  2024-жыл.
 
Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги
XL сессиясы
 
 
Кара-Бак айылынын Сай участкасындагы 51,0 га сугат айдоо жерге суу чыгаруу үчүн каражат бөлүү жөнүндө.
 
 
         Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамына ылайык, Кара-Бак айылдык кеңешинин Экономика-финансы, бюджет, салык маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын чечимин эске алып, угуп жана талкуулап Кара-Бак айылдык кеңеши
ТОКТОМ КЫЛАТ 
 1. Кара-Бак айылынын Сай участкасына көпүрө курууга бөлүнгөн 150 000 сом акча каражатын, Сай участкасындагы 51,0 га сугат айдоо жерге суу чыгаруу үчүн сарптоого макулдук берилсин.
 2. Кара-Бак айылынын 2024-жылдын 3-кварталында жергиликтүү бюджетке түшкөн кошумча кирешенин эсебинен Сай участкасына көпүрө куруу үчүн 150 000 сом акча каражаты ордуна койулсун.
 3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Кара-Бак айылдык кеңешинин Экономика-финансы, бюджет, салык маселелери боюнча  туруктуу комиссиянын төрагасына тапшырылсын.
  
 
Айылдык кеңештин төрайымы:                                  Ж.Шадиманова.
 
 
ТОКТОМ № 43
 
Кара-Бак айылы                                                                            27-июнь  2024-жыл.
 
Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги
XL сессиясы
 
 
Кара-Бак айыл  өкмөтүнүн Зардалы айылындагы “Жайлоо” бала бакчасынын башчысынын эмгек акысын төлөп берүү  жөнүндө.
 
 
         Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамына ылайык, Кара-Бак айылдык кеңешинин Экономика-финансы, бюджет, салык маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын чечимин эске алып, угуп жана талкуулап Кара-Бак айылдык кеңеши
ТОКТОМ КЫЛАТ 
 1. Кара-Бак айыл өкмөтүнүн Зардалы айылында Р. Отунбаеванын демилгеси менен уюштурулган “Жайлоо” бала бакчасынын башчысына 2215-статьядан (түрдүү чыгымдар) 2023-2024-жылдар үчүн 20 000 сом  маяна  төлөп берилсин.
 
 2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Кара-Бак айылдык кеңешинин Экономика-финансы, бюджет, салык маселелери боюнча  туруктуу комиссиянын төрагасына тапшырылсын.
  
 
Айылдык кеңештин төрайымы:                                  Ж.Шадиманова.
  
 
ТОКТОМ № 44
 
Кара-Бак айылы                                                                            27-июнь  2024-жыл.
 
Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги
XL сессиясы
 
Алты-Адыр участкасындагы 280,0 га жер аянтын “айыл чарба багытындагы көп жылдык мөмө жемиш бактар” түрүнө которуу жөнүндө.
        
Кыргыз Республикасынын 15.07.2013-жылдагы №145 “Жерлерди которуу (трансформациялоо) жөнүндөгү” Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын жер кодексинин 13-беренесинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 19.03.2014-жылдагы №169 сандуу токтомун жана “Кыргызмамжердолбоор” Баткен жерге жайгаштыруу экспедициясынын 20.03.2024.01-13/1379, 25.04.2024.01-13/1861, 25.04.2024.01-13/1862 сандуу аныктамасынын негизинде Кара-Бак айыл өкмөтүнүн Алты-Адыр участкасындагы №163, №685, №581, №651, №669, №671, №679, №683-контурларында жайгашкан 280,0 га жер аянтынын түрүн которуу максатында Кара-Бак айылдык кеңеши
 
ТОКТОМ КЫЛАТ
 
1. Кара-Бак айыл аймагынын Алты-Адыр участкасындагы кунардуулугу төмөн болуп эсептелген
№ 163-контурундагы           27,90 га          таштуу жайыт жер
№ 685-контурундагы           12,10 га          таштуу жайыт жер
№ 581-контурундагы           114,0 га          таштуу жайыт жер
№ 651-контурундагы           29,0 га            таштуу жайыт жер
№ 669-контурундагы           67,0 га            таштуу жайыт жер
№ 671-контурундагы           9,0 га              таштуу жайыт жер
№ 679-контурундагы           8,0 га              таштуу жайыт жер
№ 683-контурундагы           13,0 га            таштуу жайыт жер жалпы аянты 280,0 га жер аянтын “таштуу жайыт жерлер” түрүнөн “айыл чарба багытындагы көп жылдык мөмө жемиш бактар” түрүнө которууга макулдук берилсин.
2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Кара-Бак айылдык кеңешинин Транспорт, курулуш, өнөр жай, суу чарбасы жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасына тапшырылсын.
  
Айылдык кеңештин төрайымы                                   Ж.Шадиманова.
 
ТОКТОМ № 45
 
Кара-Бак айылы                                                                            27-июнь  2024-жыл.
 
Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги
XL сессиясы
 
Жер аянтын муниципалдык менчикке кабыл алуу  жөнүндө.
 
 
              Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамына ылайык, Кара-Бак айылдык кеңешинин жер маселелери боюнча туруктуу комиссиянын мүчөсү А. Дилишатовдун билдирүүсүн эске алып, талкуулап жер аянтын Кара-Бак айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине кабыл алууга макулдук берүү  максатында     Кара-Бак айылдык кеңеши
 
ТОКТОМ КЫЛАТ:
 
 1. Кара-Бак айыл аймагынын Капка-Таш участкасындагы №274-контурда жайгашкан 0,20 га курулуштар астындагы жер аянтын Кара-Бак айыл өкмөтүнүн  муниципалдык менчигине алууга макулдук берилсин.
 2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Кара-Бак айылдык кеңешинин Транспорт, курулуш, өнөр жай, суу чарбасы жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасына тапшырылсын.
  
Айылдык кеңештин төрайымы                                   Ж.Шадиманова.
 
ТОКТОМ № 46
 
Кара-Бак айылы                                                                            27-июнь  2024-жыл.
 
Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги
XL сессиясы
 
Кызыл-Бел йылындагы эски базарды муниципалдык менчикке кабыл алуу  жөнүндө
 
 
              Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамына ылайык, Кара-Бак айылдык кеңешинин жер маселелери боюнча туруктуу комиссиянын мүчөсү А. Дилишатовдун билдирүүсүн эске алып, талкуулап жер аянтын Кара-Бак айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине кабыл алууга макулдук берүү  максатында     Кара-Бак айылдык кеңеши
 
ТОКТОМ КЫЛАТ:
 
 1. Кара-Бак өкмөтүнүн Кызыл-Бел айылындагы эски базарды Кара-Бак айыл өкмөтүнүн  муниципалдык менчигине алууга макулдук берилсин.
 2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Кара-Бак айылдык кеңешинин Транспорт, курулуш, өнөр жай, суу чарбасы жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасына тапшырылсын.
  
Айылдык кеңештин төрайымы                                   Ж.Шадиманова.
 
ТОКТОМ № 47
 
Кара-Бак айылы                                                                            27-июнь  2024-жыл.
 
Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги
XL сессиясы
 
Урмизан участкасынан көмүр казып алуу (разработка) үчүн макулдук берүү жөнүндө
 
 
              “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамына ылайык, Кара-Бак айылдык кеңешинин жер маселелери боюнча туруктуу комиссиянын мүчөсү А. Дилишатовдун билдирүүсүн эске алып, талкуулап, “Кыргызмамжердолбоор” Баткен жерге жайгаштыруу экспедициясынын 22.12.2023.01-13/6241, сандуу аныктамасынын негизинде Кара-Бак айыл өкмөтүнүн Урмизан участкасындагы жалпы-159,2 га жер аянтынын көмүр казып алуу үчүн иштетүү максатында Кара-Бак айылдык кеңеши
 
ТОКТОМ КЫЛАТ:
 
 1. Кара-Бак өкмөтүнүн аймагынын Зардалы өрөөнүндөгү Урмизан участкасынан көмүр казып алуу (разработка) үчүн №1151 корнтур-3,82га, №1152 контур-3,70га, №1150 контур-38,90га, №1154 контур-16,56га, №1155 контур-6,13га, №1135 контур-17,60га, №1110 контур-17,0га, №1194 контур-9,40га, №1106 контур-38,74га, №1136 контур-1,23га, №1157 контур 6,12га жалпы-159,2 га жер тилкесине макулдук берилсин.
 2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Кара-Бак айылдык кеңешинин Транспорт, курулуш, өнөр жай, суу чарбасы жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасына тапшырылсын.
  
Айылдык кеңештин төрайымы                                   Ж.Шадиманова.
 
ТОКТОМ № 48
 
Кара-Бак айылы                                                                            27-июнь  2024-жыл.
 
Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги
XL сессиясы
 
Алты-Адыр участкасында 0,50 га жер аянтына малды дарылоочу жай “жууткана” курууга макулдук берүү жөнүндө
 
 
              “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамына ылайык, Кара-Бак айылдык кеңешинин жер маселелери боюнча туруктуу комиссиянын мүчөсү А. Дилишатовдун билдирүүсүн эске алып, талкуулап, Кара-Бак айылдык кеңеши
 
ТОКТОМ КЫЛАТ:
 
 1. Кара-Бак өкмөтүнүн Алты-Адыр участкасындагы “өнөр жайынын транспорттун байланыштын энергетиканын коргонуунун жерлери жана башка багытагы жерлер” категориясындагы, жашылча мөмө жемиш кургатуучу цех, таза суу кампасы үчүн калтырылган 10,0 га жер аянтынын 0,50 га жер аянтына малды дарылоочу жай “жууткана” курууга макулдук берилсин.
 2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Кара-Бак айылдык кеңешинин Транспорт, курулуш, өнөр жай, суу чарбасы жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасына тапшырылсын.
  
Айылдык кеңештин төрайымы                                   Ж.Шадиманова.
 
 
ТОКТОМ № 49
 
Кара-Бак айылы                                                                            27-июнь  2024-жыл.
 
Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги
XL сессиясы
 
Кара-Бак айылынын Келечек көчөсүндөгү мечитти Баткен облустук казыятка өткөрүүгө макулдук берүү жөнүндө
 
 
              “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамына ылайык, Кара-Бак айылдык кеңешинин жер маселелери боюнча туруктуу комиссиянын мүчөсү А. Дилишатовдун билдирүүсүн эске алып, талкуулап, Кара-Бак айылдык кеңеши
 
ТОКТОМ КЫЛАТ:
 
 1. Кара-Бак айылынын келечек көчөсүндөгү 8-01-09-1001-2245 идентификациялык код менен катталган мечитти 0,15га жер аянты менен  Баткен облусунун казыятына өткөрүп берүүгө макулдук берилсин.
 2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Кара-Бак айылдык кеңешинин Транспорт, курулуш, өнөр жай, суу чарбасы жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасына тапшырылсын.
  
Айылдык кеңештин төрайымы                                   Ж.Шадиманова.
 
 
ТОКТОМ № 50
 
Кара-Бак айылы                                                                            27-июнь  2024-жыл.
 
Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги
XL сессиясы
 
Достук айылындагы 1,20 га жер аянтынын түрүн которууга макулдук берүү  жөнүндө
 
              Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”  мыйзамына ылайык, Кара-Бак айылдык кеңешинин жер маселелери боюнча туруктуу комиссиянын мүчөсү А.Дилишатовтун билдирүүсүн эске алып, талкуулап жер аянтын түрүн которууга макулдук берүү  максатында     Кара-Бак айылдык кеңеши
 
ТОКТОМ КЫЛАТ:
 
1. Кара-Бак өкмөтүнүн Достук айылындагы №599-контурунда жайгашкан 1,20 га жер аянтын “айыл чарба багытындагы жерлер” категориясынан “өнөр жайынын транспорттун байланыштын энергетиканын коргонуунун жерлери жана башка багытагы жерлер” категориясына которууга макулдук берилсин.
 
2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Кара-Бак айылдык кеңешинин Транспорт, курулуш, өнөр жай, суу чарбасы жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасына тапшырылсын.
  
Айылдык кеңештин төрайымы                                   Ж.Шадиманова.
 
ТОКТОМ № 51
 
Кара-Бак айылы                                                                            27-июнь  2024-жыл.
 
Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги
XL сессиясы
 
Кара-Бак айылдык кеңешинин мурда чыккан токтомдоруна өзгөртүү-толуктоо киргизуу жөнүндө
 
 
              “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамына ылайык, Кара-Бак айылдык кеңешинин жер маселелери боюнча туруктуу комиссиянын мүчөсү А. Дилишатовдун билдирүүсүн эске алып, талкуулап, Кара-Бак айылдык кеңеши
 
ТОКТОМ КЫЛАТ:
 
 1. Кара-Бак айылдык кеңешинин  мурда чыккан 28.03.2024-ж № 20, 22.04.2024-ж №23, 21.05.2024-ж №33 токтомдоруна “кезексиз” бекитип берүүгө макулдук берилсин деп өзгөртүү киргизилсин.
 2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Кара-Бак айылдык кеңешинин Транспорт, курулуш, өнөр жай, суу чарбасы жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасына тапшырылсын.
 
Айылдык кеңештин төрайымы                                   Ж.Шадиманова.
 

ТОКТОМ № 52
 
Кара-Бак айылы                                                                            27-июнь  2024-жыл.
 
Кара-Бак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги
XL сессиясы
Пайдаланып жүргөн жер аянтын жеке менчикке бекитип берүүгө макулдук берүү жөнүндө
 
Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”  мыйзамына ылайык, Кара-Бак айылдык кеңешинин жер маселелери боюнча туруктуу комиссиянын №5 протоколунун негизинде  пайдаланып жүргөн жер аянттарын жеке менчикке бекитип берүүгө макулдук берүү максатында  Кара-Бак айылдык кеңеши
 
ТОКТОМ  КЫЛАТ:
 
 1. Кара-Бак айыл өкмөтүнүн аймагындагы төмөнкү тургундардын:
 1. Кармышова Гүлжан Даабековна                       -0,15 га           8-01-09-1002-0482
 2. Мамараимова Буробиякан Бакировна              -0,15 га           8-01-09-1003-0508
 3. Хакназарова Умсунай Назаровна                     -0,15 га           8-01-09-1003-0081
 4. Урмонова Бахтигул Абдубанобовна                -0,15 га           8-01-09-1001-0584
 5. Камилова Гүлкайыркан Эгембердиевна          -0,15 га           8-01-09-1003-0534
мурдатан бери турак-жай салып  пайдаланып келген жер аянттарын өздөрүнө жеке менчикке кезексиз бекитип берүүгө макулдук берилсин.
 
 1. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы,  Кара-Бак айылдык кеңешинин жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасына тапшырылсын.
 
 
Айылдык кеңештин төрайымы:                                  Ж.Шадиманова.