Жаңылыктар

Кадрлар резервине Жарыяланган күн: 24.01.2024

Кара-Бак айыл өкмөтүнүн башкы, улук, жана кенже топтогу кадрлар резервинин административдик муниципалдык кызмат орундарына жана Кара-Бак айылдык кенешинин башкы топтогу кадрлар резервинин административдик муниципалдык кызмат ордуна сынак жарыялайт: Башкы топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына квалификациялык талаптар: 1) Кесиптик билимдин деңгээли: - жогорку билим Айыл өкмөтүнүн орун басары: Айыл өкмөтүнүн жоопту катчысы: Айылдык кеңешинин жоопту катчысы: - жогорку билим (Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика тармактарында) 2) Иш стажы жана тажрыйбасы: - жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 беш жылдан кем эмес иш стажы; Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын билүү: - Кыргыз Республикасынын Конституциясы; - “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Коституциялык Мыйзамы; - "Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө"Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; - "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; - "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө"Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; - “Кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы - "Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы”; - Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси; - “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” КР Мыйзамы; - Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын: - Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”; - Кыргыз Республикасынын Жер кодекси; - “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” - Кыргыз Республикасынын”Жарандык абалдын актылары жөнүндө” - Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тили жөнүндө” мыйзамдары; - “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө”Жобосу; - “Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервин түзүүнүн жана иштешинин тартиби жөнүндө”Жобосу; - “Жайыттар” жөнүндө - “Билим берүү” жөнүндө Улук топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына квалификациялык талаптар: 1) Кесиптик билимдин деңгээли: - жогорку билим Финансылык экономикалык бөлүмүнүн башчысы-Финансылык экономикалык багыттары боюнча. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу. Ветеринардык башкы адис-Ветеринардык адистиги боюнча. Сатуу жана сатып алуулар боюнча башкы адис-Финансылык экономикалык багыттары боюнча. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу. Юриспруденция Киреше боюнча башкы адис- Финансылык экономикалык багыттары боюнча.Гуманитардык жана айыл чарба багыттар боюнча, юрист Социалдык маселелер боюнча башкы адис-Социалдык иштер адистиги боюнча.Гуманитардык багытта, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция, финансылык экономикалык, айыл чарба. Ветеринардык, табигый илимдер Бухгалтер-кассир башкы адис-Финансылык экономикалык багыттары боюнча. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу. Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын билүү: -Кыргыз Республикасынын Конституциясы; - "Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө"Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; - "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; - "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө"Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; - "Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы”; Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын: - Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”; - Кыргыз Республикасынын Жер кодекси; - “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” - Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси; - “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” - “Үй-бүлөө” жөнүндө Кодекс - Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө”; Кенже топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына квалификациялык талаптар: 1) Кесиптик билимдин деңгээли: - орто кесиптик билим же жогорку билим Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын билүү: - Кыргыз Республикасынын Конституциясы; - "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; 2) Иш стажы жана тажрыйбасы: - иш стажына талап коюлбайт; Жер маселелери боюнча жетектөөчү адис-Геодезия жана жерге жайгаштыруу, Архитектура жана курулуш адистиктери боюнча. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция, финансылык экономикалык, гуманитардык, айыл чарба багыттары боюнча. Жаштар жана инвестиция тартуу боюнча адис-Финансылык экономикалык багыттары боюнча, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу; юриспруденция, финансылык экономикалык, гуманитардык, айыл чарба багыттары боюнча. Өзгөчө кырдаалдар жана электрик боюнча адис- Техносфералык коопсуздук, жаратылышты жайгаштыруу жана гидрометеорология адистиктери боюнча, Геодезия жана жерге жайгаштыруу, Архитектура жана курулуш адистиктери. Жетектөөчү адис маалымат компьютердик технологиялар боюнча-Эсептөө техникасы жана информациялык технологиялар адистиктери боюнча. юриспруденция, финансылык экономикалык, гуманитардык, айыл чарба багыттары боюнча. Экономист-Статист жетектөөчү адис- Финансылык экономикалык багыттары боюнча,физика-математика илимдери же болбосо мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу. Киреше боюнча жетектөөчү адис- Финансылык экономикалык багыттары боюнча, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу; юриспруденция, финансылык экономикалык, гуманитардык, айыл чарба багыттары боюнча. Юрист-архивист адис- Юриспруденция, Укук таануу адистиктери боюнча.Финансылык экономикалык, айыл чарба, гуманитардык, техникалык, курулуш, энергетика тармактары Социалдык маселелер боюнча жетектөөчү адис-Социалдык иштер адистиги боюнча. юриспруденция, финансылык экономикалык, гуманитардык, айыл чарба багыттары боюнча. Аскерге каттоо столунун инспектору-Аскердик билим берүү адистиктери боюнча. юриспруденция, финансылык экономикалык, гуманитардык тармактар боюнча. 3) Кесиптик компетенттүүлүгү: - Төмөнкүлөрдү билүү: Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын: - Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”; - Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндө” - Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө” мыйзамдары; -Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”; - Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”; - Билгичтиги: жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу; документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо; тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу; кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу; жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо; мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу; командада иштөө; - Көндүмдөрү: ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу; компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү. Сынакка катышуу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат: - Аттестациялык-сынактык комиссиянын төрагасынын атына жазылган жеке арызы; - Кадрларды каттоо баракчасы; - 3х4 өлчөмүндөгү 4 даана сурөт. - Паспорттун көчүрмөсү (оригинал сынакка келген учурда көрсөтүлөт) - Жогорку билимин тастыктаган дипломунун көчүрмөсү (көчүрмөсү натариустан же мурунку иштеген жеринен күбөлөндүрүлүшү керек); - Эгерде эмгек китепчеси болсо (көчүрмөсү натариустан же мурунку иштеген жеринен күбөлөндүрүлүшү керек). -Соттолгон же соттолбогондугу тууралу тактама; Документтер: жарыя чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күндүн ичинде Кара-Бак айыл өкмөтүнүн кеңсесинде кабыл алынат. Кошумча маалымат алуу үчүн: 0779973929