Жаңылыктар

Аукцион


 
Жарыя
            
   Кара-Бак айыл  өкмөтүнүн аймагындагы Айыл-чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун эсебиндеги төмөнкү лоттордогу жер аянттарын 5(беш) жылдык мөөнөткө ижарага сатууга  Кара-Бак айыл  өкмөтү  аукцион жарыялайт:
Курук-Сай участкасы(тыт) №1-0,35 га; №2-0,68 га;
(сугат)  №3-0,40 га; №4-0,40 га;
 Чытыр участкасы( сугат)  №5-0,60 га; №6-0,60 га; №7-0,73 га;       №8-0,45 га;   №9-0,45 га;  №10-0,45 га; №11-0,45 га;
Сай участкасы(тыт) №12-0,16 га; №13-0,31 га; №14-0,37 га; №15-0,16 га; №16-0,11 га; №17-0,11 га; №18-0,16 га; №19-0,14 га; №20-0,20 га;     №21-0,10 га;   №22-0,16 га;
Чет-Кызыл (зак баскан жер) №23-0,50 га; №24-0,50 га; №25-0,50 га.
 №26-0,50 га;
          (тыт бак) №27-0,50 га;  №28-0,44 га;  
          0,50 га жер аянтынын баштапкы баасы-1500 сом. Кадамы-150 сом.
         Аукционго катышуу үчүн керектүү документтер:
1.Аукционго катышуу үчүн арызы.
2.Паспорттун көчүрмөсү.
3.Лоттун  баштапкы баасынын 10 % төлөм квитанциясы.
         Арыздар жарыя чыккан күндөн тартып 30 күн ичинде кабыл алынат.
         Кошумча маалымат алуу үчүн  байланыш номер:  0778 645859
 
Өкмөт башчы:                                                    А.Каламбеков