Токтомдор

Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз II сессиясынын токтомдору

ТОКТОМ № 3
 
  Кара-Бак айылы                                                            2020- жылдын 13-январы                                     
 
Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз II
сессиясы
 
 
Кара-Бак айылдык кенешинин депутаттарынын М.Надированы төраганын орун басарлык кызматынан бошотуу сунушун кароо жөнүндө
         
Кара-Бак айыл аймагынын айылдык кенеши КРнын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү Мыйзамынын 38-беренесинин 3-бөлүмчөсүнүн негизинде берген депутаттардын сунушун угуп жана талкуулап Кара-Бак айылдык кенешинин VI чакырылышынын кезексиз II сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
 
    1. КРнын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү Мыйзамынын 38-беренесинин 3-бөлүмчөсүнүн негизинде кеңештин төрагасынын орун басары  М.Надирова өзүнүн ээлеген кызмат ордунан бошотулсун.
   2.  Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы мыйзамдуулук  маселери боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.
 
 
 
Кеңештин төрагасы:                                                                       А.Каламбеков
 
 
 
 
ТОКТОМ № 4
 
 Кара-Бак айылы                                                           2020- жылдын 13-январы                                     
 
Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз II
сессиясы
 
 
 Кара-Бак айылдык кенешинин төрагасынын орун басарын шайлоо жөнүндө.  
         
Кара-Бак айыл аймагынын айылдык кенешинин депутаттарынын сунуштарын угуп жана талкуулап Кара-Бак айылдык кенешинин VI чакырылышынын кезексиз II сессиясы
  
ТОКТОМ КЫЛАТ
1. Кара-Бак айыл аймагынын айылдык кенешинин алдында түзүлгөн эсептөө комиссиянын протоколу бекитилсин.
2. Көпчүлүк добушка ээ болгон Мапаев Шумкарбек Абдиллажанович Кара-Бак айыл аймагынын айылдык кенешинин төрагасынын орун басары болуп бекитилсин.
3. Өткөрүлгөн шайлоонун жыйынтыгы массалык маалымат каражаттарына жарыялансын.
 
 
 
 
Кенештин төрагасы                                                                А.Каламбеков.
 
 
ТОКТОМ № 5
 
  Кара-Бак айылы                                                              2020- жылдын 13-январы                                     
 
Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз II
сессиясы
 
 
Кара-Бак айылдык кеңешинин төрагасы А.Каламбековдун сунушун кароо жөнүндө
 
 
 Кара-Бак айылдык кеңешинин төрагасы А.Каламбековдун сунушун угуп жана талкуулап Кара-Бак айылдык кенешинин VI чакырылышынын кезексиз II сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
 
1.Кара-Бак айылдык кеңешинин төрагасы А.Каламбеков кеңештин төрагалык кызматынан өз сунушунун негизинде  бошотулсун.
 
2.  Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы мыйзамдуулук  маселери боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн
 
 
 
Кенештин төрагасынын орун басары                                           Ш.Мапаев
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
ТОКТОМ № 6
 
              Кара-Бак айылы                                                                           2020 жылдын 13-январы                                        
 
Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз II
сессиясы
 
 
Кара-Бак айыл аймагынын  айылдык кенешинин төрагасын шайлоо жөнүндө. 
         
Кара-Бак айыл аймагынын айылдык кенешинин алдында түзүлгөн эсептоо комиссиясынын протоколунун жана көпчүлүк депутаттардын сунуштарынын негизинде Кара-Бак айылдык кенешинин VI чакырылышынын кезексиз II сессиясы 
ТОКТОМ КЫЛАТ
1. Кара-Бак айыл аймагынын айылдык кенешинин алдында түзүлгөн эсептөө комиссиянын протоколу бекитилсин.
2. Көпчүлүк добушка ээ болгон Айдаров Адылбек Азизбекович Кара-Бак айыл аймагынын айылдык кенешинин төрагасы болуп бекитилсин.
3. Ушул токтомдун көчүрмөсү  Баткен аймактык шайлоо комиссиясына жана Баткен райондук мамлекеттик администрациясына жөнөтүлсүн.
4. Өткөрүлгөн шайлоонун жыйынтыгы массалык маалымат каражаттарына жарыялансын.
 
 
Кенештин төрагасынын орун басары                                           Ш.Мапаев
 
 
 
                     
 
 
 
 
ТОКТОМ № 7
 
              Кара-Бак айылы                                                   2020 жылдын 13-январы                                     
 
Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз II
сессиясы
 
Кара-Бак айылдык кенешинин депутаты Надирова Мастуранын Ш.Саидов жана Амирабай уулу Жыргалбектин депутаттык мандаттарын токтотуу  сунушун кароо жөнүндө        
 
Кара-Бак айыл аймагынын айылдык кенешинин депутаты М.Надированын   берген сунушун угуп жана талкуулап Кара-Бак айылдык кенешинин VI чакырылышынын кезексиз II сессиясы
 
ТОКТОМ КЫЛАТ:
     1.Кара-Бак айыл аймагынын айылдык Кенешинин депутаты  М.Надированын  Ш.Саидов жана Амирабай уулу Жыргалбектин депутаттык мандатын мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча  сунушу  КРнын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү Мыйзамынын 24-беренесинин 2-бөлүмүнүн 10-бөлүмчөсүнүн  негизинде жергиликтүү Кеңештин депутаттарынын  ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндөгү сунушу 24-берененин 6-бөлүмүнө таянып, жалпы депутаттардын көпчүлүк добушу менен  колдоо таппай кабыл алынбаганы белгиленсин.
    2. КРнын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү Мыйзамынын 24-беренесинин 7-бөлүмүнүн 3-бөлүмчөсүнүн  негизинде жүйөлүү себебтер менен сессияга катышпаганы белгиленсин.
   3.Ушул токтомдун көчүрмөсү Баткен аймактык шайлоо комиссиясына жөнөтүлсүн.
   4.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы мыйзамдуулук маселери                                                                   боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.
Кенештин төрагасы                                                                            А.Айдаров.
 
 
 
 
ТОКТОМ № 8
 
  Кара-Бак айылы                                                              2020- жылдын 13-январы                                     
 
 
 
 
Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз II
сессиясы
 
 
Кара-Бак айылдык кеңешинин катчылык
 
кызматын жана кеңештин  төрагасы кызматын  кароо жөнүндө
 
 
 Кара-Бак айылдык кеңешинине КРӨ караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамелелер боюнча мамлекеттик агентигинен 31.12.2019-жылы келген №01-25/457 сандуу катынын негизинде   Кара-Бак айылдык кенешинин VI чакырылышынын кезексиз II сессиясы
                                                  ТОКТОМ КЫЛАТ:
        1. КР 2019-жылдын 8-августундагы N 115 Мыйзамы менен киргизилген өзгөртүүлөрдүн  негизинде КРнын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү Мыйзамынын 37-беренелерине таянып айылдык кеңешке жооптуу катчы кызматы штаттык бирдигине жарыя берүү жагы айыл өкмөтүнүн аппаратына жүктөлсүн.
       2. КР 2019-жылдын 8-августундагы N 115 Мыйзамы менен киргизилген өзгөртүүлөрдүн  негизинде КРнын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү Мыйзамынын 35-37-беренелерине таянып айыл өкмөтүнүн бюджетине айылдык кеңештин төрагасына 2020-жылдын
 
 
 
1-июлунан тартып жана кеңештин жооптуу катчысына 2020-жылдын 1-январынан тартып  айлык маяналарын эсептеп  киргизүү жагы айыл өкмөтүнө тапшырылсын .
3.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет  маселери боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн
 
Кенештин төрагасы                                                                           А.Айдаров
 
ТОКТОМ № 9
 
  Кара-Бак айылы                                                              2020- жылдын 13-январы
 
 
Кара-Бак айылдык кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз II сессиясы

 
Кара-Бак айыл өкмөтүнүн                2019-жылдын 26-ноябрындагы №86 токтомго өзгөртүү киргизүү  жөнүндө.
 
Кара-Бак айыл өкмөтүнүн 2020-жылга карата такталган бюджетине өзгөртүү киргизип,  бекитүү максатында Кара-Бак айылдык кеңеши
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Кара-Бак айыл өкмөтүнүн, 2020-жылга карата такталган бюджети төмөнкүдөй тартипте бекитилсин.
    2. Кара-Бак  айыл өкмөтүнүн, 2020-жылга карата  21791,6 миң сом болуп бекитилген бюджетинин  жалпы киреше бөлүгүнө 386,5 сом кошулуп бюджеттин жалпы киреше бөлүгү 22178,1 миң сом болуп бекитилсин.
    3.Кара-Бак айыл өкмөтүнүн, 2020-жылга карата 10432,5 миң сом болуп бекитилген жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгүнө 262,7 миң сом кошулуп жергиликтүү бюджеттин  жалпы суммасы 10695,2 миң сом болуп бекитилсин.
          4.Кара-Бак айыл өкмөтүнүн, 2020-жылга карата жергиликтүү бюджетине, Республикалык бюджетинен түшүүчү тендөөчү гранттын суммасы 11359,1 миң сом болуп жергиликтүү бюджетине, Республикалык бюджетинен кошумча 123,8 миң сом кошулуп жалпы 11482,9 миң сом болуп бекитилсин.
          5.Кара-Бак  айыл өкмөтүнүн, 2021-жылга карата  болжолдуу бюджетинин  жалпы киреше бөлүгү  22485,3 миң сомго, ал эми чыгаша бөлүгү 22485,3 болуп бекитилсин.
          6.Кара-Бак  айыл өкмөтүнүн, 2022-жылга карата  болжолдуу бюджетинин  жалпы киреше бөлүгү 22845,2 миң сомго, ал эми  чыгаша бөлүгү 22845,2 миң сом болуп бекитилсин.
7.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет  боюнча туруктуу комиссиянын төрагасына милдеттендирилсин. 
 
 
Кенештин төрагасы                                                      А.Айдаров