Жаңылыктар

Кара-Бак айыл өкмөтүнүн бош кызмат орундарына жарыя

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2016-жылдын 29-декабрындагы №706 токтому  менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматына конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө Жобого ылайык төмөндөгү кадрлар резервинин административдик муниципалдык кызмат орундарынын топторуна ачык конкурс   жарыялайт.
 
 Улук топтогу    Жерге жайгаштыруу жана айыл чарбасы боюнча башкы адисине коюлуучу квалификациялык талаптар:
 
- Жогорку билимдүү-Геодезия жана жерге жайгаштыруу, Архитектура жана курулуш адистиктери боюнча, Юриспруденция,Айыл чарба багыттары боюнча;
- Компьютерде иштей билиши;
- Кыргыз жана орус тилинде сүйлөй жана жаза билиши;
- муниципалдык же мамлекеттик кызматта стажы  бир жылдан кем эмес же адистиги боюнча иш стажы  үч жылдан кем эмес талап кылынат.
 • Кыргыз Республикасынын Жер кодекси;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тили жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө”;
Сатып алуулар боюнча башкы адис:
- жогорку билим - Финансылык экономикалык багыттары боюнча, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика багыттары боюнча.
- Компьютерде иштей билиши;
-Сатып алуулар боюнча сертификаты талап кылынат;
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
- Төмөнкүлөрдү билүү:
 
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
 • Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;
 • Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;
 • Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”;
 • “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тили жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”;
 
Кенже топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына:
 
Аскердик-эсепке алуу столунун инспектору(1 штаттык бирдик):
- жогорку билим же орто кесиптик билим - Аскердик билим берүү  адистиктери боюнча, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика тармактарында
- Компьютерде иштей билиши;
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
- иш стажына талап коюлбайт;
 
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
- Төмөнкүлөрдү билүү:
 
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
 • Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”;
 • “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндө”
 • Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө” мыйзамдары;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы
№ 120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы”.
 
жетектөөчү адис  – юрист  архивист(1 штаттык бирдик):
- жогорку билим же орто кесиптик билим – Юриспруденция, Укук тануу адистиктери боюнча.
- Компьютерде иштей билиши;
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
- иш стажына талап коюлбайт;
 
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
- Төмөнкүлөрдү билүү:
 
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
 • Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”;
 • “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тили жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы
№ 120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы”.
 
 
Сынакка катышуу үчүн төмөндөгү  документтер талап кылынат:
- Аттестациялык-сынактык комиссиянын төрагасынын атына жазылган жеке арызы;
- Кадрларды каттоо баракчасы;
- 3х4 өлчөмүндөгү  4 даана сурөт.
- Паспорттун көчүрмөсү (оригинал сынакка келген учурда көрсөтүлөт)
- Жогорку билимин тастыктаган дипломунун көчүрмөсү (көчүрмөсү натариустан же мурунку иштеген жеринен күбөлөндүрүлүшү керек);
- Эгерде эмгек китепчеси болсо (көчүрмөсү натариустан же мурунку иштеген жеринен күбөлөндүрүлүшү керек).
-Соттолгон же соттолбогондугу тууралу тактама;
 
Документтер: жарыя чыккан күндөн баштап 10 күндүн ичинде Кара-Бак айыл өкмөтүнүн кеңсесинде  кабыл алынат.
 
Кошумча маалымат алуу үчүн:  0779 08-12-81